Ana Sayfa
Hakkımızda
Sigortalar
Bize Ulaşın
Bilgi ve Formlar
 
Hasarsızlık Belgesi Hasarsızlık belgenizi aşağıdaki numaralardan veya mail adresinden edinebilirsiniz.
Allianz Hasarsızlık & Mesaj Servisi
Tel : 0216 556 66 66
Faks : 0212 274 30 35
E-Mail : hasarsizlik@sat.com.tr
Hasarsızlık belgenizi aşağıdaki adresten edinebilirsiniz.
www.tramer.org.tr

Çarpma - Çarpılma Hasarları

Trafik Kazası Tesbit Tutanağı Tasdikli Örneği veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı/ Zabıt tutturulamamış ise

Sürücünün Detaylı Beyanı

Alkol Raporu Tasdikli Örneği (Zabıt var ise)

Kazaya 3. Kişinin Sebebiyet Vermesi Halinde Bu Kişinin Zabıt Yok İse Kusurunu Kabul Ettiğine Dair Beyanı. (Noterde Veya
Şirketimizde İmzalı.)

Ruhsat Fotokopisi

Ehliyet Fotokopisi

Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin Trafik ve varsa İhtiyari Mali Mesuliyet poliçelerinin fotokopisi

T.C. Kimlik  Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde) (İlgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)

Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası

12.000 YTL üzeri hasarlarda;  
* Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi   
* Tüzel Kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası -Hasar Fotoğrafları

 

Araç Çalınması Hasarları Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

Karakol Müracaat Tutanağı Tasdikli Örneği

Oto Hırsızlık Masasında Bulunamadı Yazısı Tasdikli Örneği (Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)

Oto Hırsızlık Masasından Bulunamadı Yazısı Tasdikli Örneği

"Çalıntı" Kaşeli Ruhsat Aslı -Maliyeden "Borcu Yoktur" Yazısı Tasdikli Örneği -Maliyeden Araç Kaydı Silindi Belgesi Tasdikli Örneği

Aracın Tüm Anahtarları (Asıl ve Yedek)

Aracın üzerinde Rehinli Alacaklı (Dain-i Mürtehin) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakatname

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde) (İlgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)

Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası

Araç Çalınması Hasarlarına Özel Şirketimiz Yetkililerine Verilen Özel Vekaletname Aslı

Araç Üzerinde OGS Varsa İptal Edildiğine Dair; Yoksa Olmadığına Dair Belge

Aracın Trafik Belgeleri (Vergi Kağıtları, Taşıt Pulları, Faturası Vb.)

Vergi Dairesinden İlişik Kesme Yazısı

Trafik Sigortası Hasarları Trafik Kazası Tesbit Tutanağı Tasdikli Örneği veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Alkol Raporu Tasdikli Örneği (Zabıt Var ise)

Mağdur Ruhsat Aslı Eksper Tarafından Görülmeli veya Ruhsatın Noter Tasdikli Sureti 

Poliçede Plaka Numarası Belirtilmemiş İse Sigortalı Aracın Ruhsat Fotokopisi

Tazminat Alacaklısının / Mağdurun T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde)

Mağdur Araç Ruhsat Sahibine Ait Banka Hesap Numarası

Vekaletname Kopyası (Hasar Vekaleten Takip Ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin Banka Hesap Numarası ve T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi.

12.000 YTL üzeri hasarlarda;   
* Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi   
* Tüzel Kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası -Hasar Fotoğrafları

Ölüm veya Yaralanma Hasarları Poliçede Plaka Numarası Belirtilmemiş İse Sigortalı Aracın Ruhsat Fotokopisi

Trafik Kazası Tesbit Tutanağı Tasdikli Örneği veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Tazminat Alacaklısının / Mağdurun T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde

T.C.Kimlik numarası olarak varislerin  T.C.Kimlik  numaraları talep edilmektedir.)

Talep Yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatı

Veraset İlamı Tasdikli Örneği

Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablo Örneği

Ölen Kişinin Gelir Durumunu Gösterir Belge

12.000 YTL üzeri hasarlarda;   
* Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi   
* Tüzel Kişiliklerde, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası -Varislerin Adres Bilgileri; Ödeme Mektup Havalesi Yoluyla Yapılmaktadır.

Yaralanmalarda:

Doktor ve Hastane Raporları

Tedavi Giderleri İle İlgili Fatura ve Makbuz Asılları
İlaç Masrafları İçin Doktor Reçetesi, Reçeteye Bağlı Olarak Hasta Adına Eczaneden Alınan Fatura (İlaç Fiyat Kupürleri de ilave edilmiş şekilde)

12.000 YTL üzeri hasarlarda;

Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi

Adres Bilgileri; Ödeme Mektup Havalesi Yoluyla Yapılmaktadır.

* Bu standart evraklar dışında ihtiyaç halinde başka evraklar da talep edilebilir.

Daimi Malüliyet Malüliyeti Gösterir Heyet Raporu "En son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu "

Malülün Gelir Durumunu Gösterir Belge ve Mesleği İle İlgili Bilgi

Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, Sigortalıdan Mahkeme Kararı, Kaza Tespit Tutanağı Tasdikli Örneği,

Ruhsat Fotokopisi, İcra Emri, Ödeme Belgesi -

12.000 YTL üzeri hasarlarda;   

Gerçek Kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi   

Tüzel Kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Adres Bilgileri; Ödeme Mektup Havalesi Yoluyla Yapılmaktadır. talep edilmektedir.

Yangın Hasarları İtfaiye Raporu Tasdikli Örneği

Hasar Talep Yazısı -Karakol Tutanaklarının Tasdikli Örneği

Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı -Dain-i Mürtehin (D/M) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakat Yazısı

Hasara 3. Kişi Sebep Vermiş İse Bu Kişinin Ad,Soyad ve Adres Bilgisi

T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve İmza sirküleri (Tüzel kişilerde)

Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.

Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,  Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Su Baskını Hasarları Hasar Talep Yazısı

Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı

Binada meydana gelen bir hasarda Dain-i Mürtehin (D/M) Varsa İlgili Finans Kurumundan Alınacak Muvaffakat Yazısı

Hasarla İlgili Fotograflar

Hasara 3. Kişi Sebep Vermiş İse Bu Kişinin Ad,Soyad ve Adres Bilgisi

T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)

Siigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.

Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,  Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Fırtına Hasarları Meteoroloji Raporu

Hasar Talep Yazısı -Tapu veya Kira Kontratı

T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde) -Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.

Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,  Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Cam Kırılması Hasarları Zabıt veya Beyan

Fatura (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

Hasara İlişkin Fotoğraflar (Şirketimizce Hasar Tespiti İçin Eksper Görevlendirilmediği Durumlarda)

T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde -Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.

Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,  Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Hırsızlık Hasarları Karakol Müracat ve Görgü Tespit Tutanakları (Tasdikli Örneği Islak imzalı)

İlgili Karakoldan Alınacak Tasdikli Bulunamadı Yazısı (Tasdikli Örneği Islak imzalı)

Envanter Giriş ve Çıkış Belgesi (Ticari Emtia ve Demirbaş için) -T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri(Tüzel kişilerde)

Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi 

Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.

Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,  Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

Her hakkı saklıdır. Tellioğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.